Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

De Stem van Oost

De stadsdeelcommissie

Overgangsperiode Algemeen Bestuur naar stadsdeel­commissies

Na de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is er geen Algemeen Bestuur meer in de stadsdelen. Per stadsdeel komt er een stadsdeel­commissie, die adviseert aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. De leden van de stadsdeel­commissie zijn gekozen door bewoners. Het advies van een stadsdeel­commissie is zwaarwegend. Dat betekent dat als het dagelijks bestuur het advies niet volgt, zij dat goed uit moet kunnen leggen. In de nieuwe bestuursperiode worden de leden van het dagelijks bestuur in de stadsdelen niet meer gekozen, maar aangesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In maart en april werken de nieuwe stadsdeel­commissies zich in. De stadsdeel­commissie besluit dan ook of ze net als het Algemeen Bestuur De Stem van Oost willen blijven gebruiken om bewoners de mogelijkheid te geven voorstellen op de politieke agenda te zetten. Binnenkort kun je hier meer over lezen op deze site.

Voor meer informatie lees de pagina over het nieuwe bestuurlijk stelsel en de stadsdeel­commissies.

De stadsdeelcommissie vergadert twee keer per maand met het dagelijks bestuur. Kijk voor meer informatie op: https://oost.notubiz.nl

Plannen uploaden

Je kunt in de tussentijd nog steeds jouw plannen voor de buurt uploaden. Plannen die nog campagnetijd hebben in de tussenperiode, dingen nog steeds mee naar een plek op de agenda. Mocht de stadsdeel­commissie besluiten De Stem van Oost niet te gebruiken, dan wordt het plan dat de meeste stemmen heeft op het moment dat de stadsdeel­commissie dat besluit neemt, in elk geval besproken. Die datum geldt dan als eerstvolgende peildatum. Wanneer de stadsdeel­commissie De Stem van Oost in gebruik gaat nemen, worden er nieuwe peildata en vergaderdata vastgesteld waarop plannen met de meeste stemmen in de stadsdeel­commissie worden geagendeerd. Deze data verschijnen in april dan weer op deze site.

 

 

Wist je dat?

“Iedere bewoner die zich aanmeldt mag 3 minuten spreken tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie.”

tekstwolk-punt

Login om verder te gaan
refresh

Cancel