Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

De Stem van Oost

De Knowledge Mile: stedelijke vraagstukken en kennis slim verbinden

Toegevoegd op 18 oktober 2017

Tussen het Amstelplein en het Mr. Visserplein spelen alle grootstedelijke vraagstukken én is enorm veel kennis geconcentreerd. De Knowledge Mile brengt ze bij elkaar.

Met elke vraag kunnen we wel iets doen.


Luchtverontreiniging, extreme regenval, eenzaamheid - tussen het Amstelplein en het Mr. Visserplein spelen vraagstukken waar veel steden mee worstelen. Tegelijk is er een enorme concentratie van kennis. De Knowledge Mile brengt ze bij elkaar. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en bewoners werken er samen aan vernieuwende oplossingen voor stadse vragen. 

Iedereen die het gebied tussen Amstelplein en Mr. Visserplein gezonder en groener wil maken, vindt elkaar op de Knowledge Mile. Dit platform is een idee van Matthijs ten Berge van de Hogeschool van Amsterdam. ‘De HvA wilde samen met de Hogeschool voor de Kunsten, InHolland en publiek-private partijen innovatieve oplossingen verzinnen voor grootstedelijke vraagstukken zoals luchtverontreiniging, extreme regenval en eenzaamheid. Tussen het Amstelplein en het Mr. Visserplein liggen die vraagstukken op straat. Tegelijkertijd komen hier 60.000 studenten, honderden docenten en onderzoekers, 200 bedrijven, maatschappelijke instellingen en 30.000 bewoners samen. Een enorme capaciteit.’ 

Experimenteren

Samen met stichting De Gezonde Stad, Amsterdam Rainproof en meer dan honderd partners uit binnen- en zelfs buitenland werken zij aan tal van experimenten om het gebied slim en duurzaam te maken. ‘We zijn een gemeenschap die met elke vraag wel iets kan doen, het kan testen en, als het succes heeft, het op straat kan laten zien.’

Hemelswater Bier

Bij regelmatige morning meet-ups en andere bijeenkomsten worden contacten gelegd, ideeën besproken en mensen slim met elkaar verbonden. Zo is het Hemelswater Bier ontstaan: bier uit opgevangen hemelwater. En zijn de ondernemers in het gebied gaan samenwerken om het werk- en leefklimaat te verbeteren. Zo verklaren steeds meer ondernemers zich petflesvrij en komen op verschillende plekken watertapapparaten, waar wordt gemeten hoeveel water op welk tijdstip wordt getapt. Er komen door studenten ontwikkelde slimme stoeptegels met een sensor die voetgangers en fietsers met een lichtsignaal waarschuwt voor naderende scooters. 

Slimme geveltuin

Op daken, aan gevels, pilaren en in parkjes ontstaat een lint van groene initiatieven, waar de buurt elkaar ontmoet. In een slimme geveltuin meten studenten met sensoren of de planten voldoende water krijgen, de conditie van het groen en het effect van de luchtkwaliteit op de plantengroei en omgekeerd. 

Langste en hoogste park

Steeds meer platte daken worden mooie daktuinen, zoals die van hotel Zoku, Café Nest (boven hotel Casa) en het voormalige Jan Bommerhuis (boven Albert Heijn, het grootste groene dak van Amsterdam). Op het daklab op het Benno Premselahuis van de HvA zoeken studenten uit welke sedumsoort het meeste fijnstof bindt en wordt geëxperimenteerd met natuurlijke kleurstoffen van planten zoals spinazie, rode ui en indigo. ‘Met woningcorporatie De Key en studenten zoeken we uit of het mogelijk is een ‘urban farm’ aan te leggen op de Weesper-studentenflat. We willen het langste en hoogste park van Nederland worden.’

Tof

Van over de hele wereld komen mensen kijken hoe de Knowledge Mile deze unieke samenwerking voor elkaar krijgt. Zo verspreidt de Knowledge Mile zich over de wereld. Zelf kijken Matthijs en zijn collega’s ook om zich heen. We willen deze nauwe samenwerking tussen bewoners, onderwijs, onderzoekers, ondernemers en gemeente in meer delen van de stad opzetten. Waar je ook komt, altijd is er één procent die niet kijkt naar eigenbelang of bezwaren, maar denkt: dit is tof, we gaan bouwen.’ 

“Heb jij een goed voorstel?”

Stuur je plan in!
tekstwolk-punt

Login om verder te gaan
refresh

Cancel