Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

De Stem van Oost

Plukroute voor Oostpoort en Tuinwijck

Toegevoegd op 18 oktober 2017

Danielle Spock wil langs het spoor van Oostpoort en Tuinwijck een plukroute aanleggen met fruitbomen, notenbomen, fruitstruiken en andere eetbare planten.

Ik wil iets leuks voor de buurt.


Danielle Spock wil meer én leuk groen langs het spoor van Oostpoort en Tuinwijck. Haar plan voor een plukroute wordt steeds enthousiaster omarmd

Nu Oostpoort klaar is, krijgt ook de groenstrook langs het spoortalud een nieuwe inrichting. ‘Er ligt al een plan voor nieuw groen, maar ik wil er iets leuks voor de buurt maken’, zegt Danielle Spock, bewoner van het naastgelegen Tuinwijck. ‘Ik probeer een plukroute voor elkaar te krijgen langs het spoor van Oostpoort en Tuinwijck tot aan het Muiderpoortstation, en zo mogelijk verder langs het spoor richting Linnaeusstraat en Amstelstation.’ 

Fruit en noten

In Danielles plan blijven alle bestaande inheemse bomen staan en komt er in de groenstrook een combinatie van fruit- en notenbomen, fruitstruiken en andere eetbare planten, aangelegd volgens de permacultuur. De begroeiing vormt een systeem van biodiversiteit dat zichzelf in evenwicht houdt, ziektes voorkomt en de bodem verbetert. Erdoorheen slingert een natuurlijk pad.

Weelderige plek

‘Als het aan mij ligt, wordt de plukroute een frisse, weelderige plek waar bewoners en kinderen doorheen kunnen lopen en plukken. Het vangt fijnstof af, en ook vogels profiteren ervan. De vogelstand is de laatste jaren sterk afgenomen in grotere gemeentes. Deze voedselrijke strook geeft Amsterdam de kans om, net als in Brabant, extra nest- en verblijfplaatsen voor vogels te maken.’

Natuureducatie

‘We willen er ook een bijdrage leveren aan natuureducatie voor schoolkinderen uit de buurt en, net als in stadsdeel Zuid, natuurgidsen opleiden die mensen kunnen rondleiden. Achter de villa’s aan de Nicolaas de Roeverstraat is de groenstrook iets breder. Daar willen we een natuurlijke plek maken waar je workshops en natuureducatie kunt geven.’ 

Enthousiaste reacties

Het is een hele tour om haar plan bij de juiste partijen onder de aandacht te krijgen en het al aanbestede plan om te buigen. Maar met veel inzet en daadkracht weet ze steeds meer mensen voor haar plan te winnen. ‘Ik heb bewoners gesproken die op internet hadden gezocht naar een plek om met hun kinderen fruit te kunnen plukken: alleen in West. Ze zouden het geweldig vinden als dat in de buurt ook kan. De werkgroepen Groen Tuinwijck en Groen Oostpoort zien het zitten, mensen van het stadsdeel zijn enthousiast, en ik heb permacultuurspecialist Taco Blom bereid gevonden om de plukroute uit te werken. Zijn presentatie voor het stadsdeel werd positief ontvangen.’ 

Nuttig plan

Algemeen bestuurslid Daphne Meijer is voorstander van de plukroute. ‘Mits de afspraken van het bestaande plan nog zijn te wijzigen en het door de direct omwonenden wordt gedragen. Dit is heel nuttig, want we willen het groen langs het talud op andere plekken ook nieuw inrichten. We moeten het goed plannen met ervaren permacultuurdeskundigen, maar er komt sowieso iets uit voor mensen die plukroutes voorstaan.’ 

Profijt voor iedereen 

‘Ik heb het gevoel dat het plan wordt gedragen’, zegt Danielle. ‘Geweldig dat mensen bij het stadsdeel bereid zijn out of the box te denken en het al gemaakte plan willen aanpassen. Maar we zijn er nog niet. Nu is het tijd om meer mensen in de buurt en de scholen erbij te betrekken. En om niet alleen een aantal al ingeplande bomen te verwisselen voor fruitbomen, maar om samen met landschapsarchitect, permacultuurspecialist, uitvoerder en aannemer te kijken hoe er een slimme combinatieteelt kan komen waarbij de soorten elkaar versterken. Als dit lukt, straalt het succes af op alle partijen en kan de buurt er plukken, leren en genieten.’

“Heb jij een goed voorstel?”

Stuur je plan in!
tekstwolk-punt

Login om verder te gaan
refresh

Cancel